Politika privatnosti

Obaveštenje o politici privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti

TV Shop Direct International d.o.o. Beograd, u daljem tekstu TDI, u obavljanju delatnosti za koju je registrovan, određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti svojih kupaca. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti svojih kupaca i stoga posebnu pažnju poklanja njihovoj adekvatnoj zaštiti, kako bi opravdao i zadržao poverenje svih lica do čijih ličnih podataka dođe. Ličnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na kupca kao fizičko lice, a na osnovu koga je njegov identitet utvrđen ili se može utvrditi. Ovim dokumentom pružaju se detaljne informacije o tome na koji način i po kom osnovu TDI prikuplja i obrađuje lične podatke, pod kojim uslovima i koja prava pripadaju licima u pogledu podataka o ličnosti. Molimo Vas da ovaj dokument pažljivo pročitate kako biste se upoznali sa svim relevantnim informacijama o postupanju sa ličnim podacima i kako biste u potpunosti bili svesni prava koja Vam pripadaju na osnovu pozitivnih pravnih propisa.
 

Podaci o preduzeću

TV Shop Direct International doo Beograd d.o.o.
Skraćeni naziv: TDI
Cara Uroša 36-38
11158 Beograd
PIB: 101822877
Matični broj: 06493394
 

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

U svom poslovanju TDI prikuplja, čuva i obrađuje opšte identifikacione lične podatke neophodne za ispunjenje ugovora o prodaji:

 • Ime i prezime
 • Adresa stanovanja
 • Broj telefona
 • Email adresa

Opciono za kupce koji participiraju u programu lojalnosti (slanje kataloga i drugog promo materijala i obaveštenja na mail), dodatno se uz pristanak kupca prikupljaju:

 • Pol osobe
 • Datum rođenja
   

Kako prikupljamo lične podatke kupaca

TDI prikuplja lične podatke direktno od kupca u prodajnom objektu, putem telefonskog razgovora ili putem veb prodavnice (registracija i prijava na newsletter). Tokom korišćenja veb sajta, tj. registracije i poručivanja, internet pregledač šalje informacije o korisniku uključujući IP adresu, datum i vreme posete i informacije o vremenu provedenom na našem veb sajtu, URL sajta sa kog dolazi, stranice koje je posetio na našim sajtu i informacije o uređaju i tipu i verziji internet pregledača. Pored ovoga, možda ćemo prikupljati i određene podatke iz kolačića (cookies) i sličnih automatizacija. O politici upotrebe kolačića pročitajte na posebnoj stranici https://www.tv-shop.tv/cookie.
Prilikom korišćenja našeg veb sajta korisnik može da omogući i uvid u podatke o lokaciji na kojoj se nalazi. Svi internet pregledači traže saglasnost korisnika za deljenje tih informacija. Stoga samo u slučaju da ste sa tim saglasni, informacije o lokaciji će biti podeljene sa TDI koja se koristi za uslugu "pronađi najbližu prodavnicu" i slično.
 

Svrha i pravni osnov obrade ličnih podataka

TDI prikuplja i obrađuje lične podatke kupaca u zakonom dozvoljene svrhe:

 • Kreiranje korisničkih naloga
 • Pružanje osnovne usluge isporuke pošiljki na kućnu adresu
 • Komunikacija sa kupcima
 • Ponuda novih proizvoda

TDI podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

 • Pristanak
 • Zaključenje ili izvršenje ugovora
 • Izvršavanje zakonske obaveze

Svaki pristanak za obradu ličnih podataka može se opozvati u bilo kom momentu, nakon čega TDI neće vršiti obradu ličnih podataka, ali to neće uticati na zakonitost obrade podataka koja je vršena na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja.
 

Ko su korisnici podataka

Korisnici podataka o ličnosti su službenici prodaje TDI. Pristup podacima o ličnosti ima i IT podrška TDI.
Podaci o ličnosti se ne dele sa trećim licima, osim ukoliko je potrebno, mogu se deliti sa ugovornim partnerima, npr. zbog dostave proizvoda sa kurirskom službom, zbog naplate porudžbine sa bankama, zbog personalizacije komunikacije sa štamparskim kućama itd., a sa kojima imamo zaključene pisane ugovore o obradi ličnih podataka naših kupaca samo u gore navedene svrhe. Eventualni pristup podacima može imati IT kompanija koja održava kompanijske veb prodavnice.
U slučaju bilo kakvih zahteva od strane sudske i izvršne vlasti i ukoliko je potrebno za određene pravne procese, istrage i slično, u obavezi smo da podelimo lične podatke naših kupaca sa vlastima.
 

Zaštita podataka

Ovlašćeni pristup podacima o ličnosti je obezbeđen pristupnim šiframa, sistemom privilegija i uloga. Zaštita od neovlašćenog, elektronskog pristupa podacima se zasniva na antivirusnom softveru i firewall-u. TDI prati trendove u oblasti IT sigurnosti i ulaže sredstva i napore u bezbednost celokupnog IT sistema, koji uključuje i bezbednost podataka o ličnosti. Fizička zaštita je zasnovana na alarmnom sistemu.
TDI trajno čuva većinu poslovnih podataka, što uključuje i podatke o ličnosti.
 

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

TDI vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje kupaca na osnovu istorije kupovine u svrhe slanja promotivnog materijala i obrade podataka u okviru programa lojalnosti.
 

Prava građana

U vezi obrade podataka o ličnosti imate sledeća prava:

 • Potvrda da li TDI obrađuje Vaše podatke o ličnosti
 • Pristup Vašim podacima o ličnosti
 • Ispravku Vaših podataka o ličnosti u slučaju greške
 • Brisanje Vaših podataka o ličnosti
 • Prekid obrade Vaših podataka o ličnosti
 • Odbijanje da se Vaši podaci o ličnosti obrađuju
 • Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge
 • U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke

Prava možete ostvariti kontaktiranjem TDI:

 • Na adresu:
  TDI doo
  Cara Uroša 36-38
  11000 Beograd
 • Telefonom: +381 11 202 8600
 • Putem el. pošte na adresu: office@tv-shop.tv
   

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti:

 • Na adresi:
  Bul. kralja Aleksandra 15
  11000 Beograd
 • Telefonom: +381 11 3408 900
 • Putem el. pošte na adresu: office@poverenik.rs
   

Politika upotrebe kolačića?

O politici upotrebe kolačića pročitajte na posebnoj stranici https://www.tv-shop.tv/cookie.