Saveti za zalivanje

27.08.2013.

Iako deluje jednostavno i zalivanje travnjaka i bašti ima neka svoja pravila. Evo onih osnovnih:

Univerzalno crevo

Ne potapajte vaš travnjak!
Izbegavajte prekomerno navodnjavanje travnjaka. Višak vode se ionako ne iskoristi. Ukoliko se puno vode aplicira u kratkom vremenu deo će se izgubiti površinskim oticanjem, a deo isparavanjem sa površine. Brzina upijanja zavisi od tipa i sastava tla. Kod slabije propusnog ili na kosinama, umesto da navodnjavate npr. 20 minuta bez prestanka, radite to 4 puta po 5 minuta sa 15-minutnim pauzama između. To će omogućiti tlu da upije vodu i smanjiti gubitke.

Obratite pažnju na doba dana kada navodnjavate!
Izbegavajte navodnjavanje u večernjim satima jer listovi ostaju mokri preko noći što je dobra podloga za razvoj gljivičnih bolesti. Navodnjavajte vaše bilje u ranim jutarnjim satima, između 4 i 7 sati kada najčešće nema vetra, a temperature su niže. Tako će sa površine lista tokom dana dana ispariti suvišna voda, smanjujući na taj način opasnost od pojave bolesti.

Podelite vrt na zasebne zone!
Svrha navodnjavanja jeste da da biljkama dovoljnu količinu vode bez gubitaka. Podelite svoj vrt na karakteristične zone kako bi se travnjaci mogli navodnjavati češće od grmlja, drveća i cveća.

Ne kosite travu u korenu!
Kada kosite travnjak, nemojte kositi travu pri tlu, već je ostavite malo dužom kako bi zaklonila koren od sunca i na taj način podstakla dublji rast korenja.

Pazite na pritisak!
Višak pritiska na raspršivačima usitnjuje kapi u maglu koja se raznosi vetrom i smanjuje učinak navodnjavanja. Svako povećanje pritiska od 20% uzrokuje 10% veći utrošak vode.

 


 

Univerzalno crevo

Univerzalno crevo   Univerzalno crevo   Univerzalno crevo