Kupovina na rate

KUPOVINA NA RATE BEZ KAMATE!!!

TV Shop Vam pruža mogućnost kupovine proizvoda na 3 mesečne na rate, bez kamate!


USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA KUPOVINU NA RATE:

  • Pravo na kupovinu na rate ostvaruju kupci koji su zaposleni na neodređeno vreme ili su penzioneri
  • Kupovina na rate vrši se putem administrativne zabrane.
  • Ukoliko želite da kupite neki od naših proizvoda na rate, naglasite našem operateru da želite kupovinu na rate
  • Formulare, Ugovor i detaljno uputstvo ćemo Vam poslati poštom, a možete ih i preuzeti sa našeg sajta i odštampati
  • Vi treba da popunite potvrdu o kupovini na rate i overite rešenje o administrativnoj zabrani u računovodstvu pravnog lica u kome ste zaposleni ili da overite Izjavu u PIO fondu, ukoliko ste penzioner
  • Popunjene formulare uz potpisan Ugovor, izjavu i kopiju poslednjeg platnog listića ili penzionog čeka potrebno je da vratite na adresu: TV Shop Direct International doo, Cara Uroša 36-38, 11000 Beograd
  • Po prijemu dokumentacije dostavljamo Vam proizvod, a Vi ste u obavezi da prilikom preuzimanja istog  platite prvu ratu i troškove dostave

 PRAVILA KOJA VAŽE ZA UPLATU RATA:
Minimalni iznos za kupovinu na rate je 2.990,00 dinara, a maksimalni 14.990,00 dinara

 

  • Prva rata se plaća prilikom preuzimanja proizvoda zajedno sa troškovima dostave
  • Svaka naredna rata plaća se u roku od 30 dana od prethodne rate

 


DOKUMENTACIJA ZA ZAPOSLENE:

 

 

Uputstvo za kupca
Plaćanje na rate - administrativna zabrana
Zaključnica
Ugovor o prodaji robe na rate
Rešenje o administrativnoj zabrani
Potvrda za kupovinu robe na rate

 

 

 
DOKUMENTACIJA ZA PENZIONERE:

 

 

Uputstvo za kupca
Izjava
Plaćanje na rate - administrativna zabrana
Zaključnica
Ugovor o prodaji robe na rate